வீடு மனை விற்பனைக்கு

  • img Karaikudi
Price : ₹ 585,000.00
காரைக்குடி LEADERS SCHOOL அருகில் அன்னை ரோஸ் நகரில் விற்பனைக்கு உள்ளது. அருகில் உள்ள இடங்கள் ( LEADERS SCHOOL, திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை , Registration office, Rto office, fire office, Government house (900), Government Hospital அமைந்துள்ளது மற்றும் NEW BUS STAND and LAW COLLEGE விரைவில் வர உள்ளது.
Safety Tips for Buyers :
  • Meet seller at a safe location
  • Check the item before you buy
  • Pay only after collecting item
Know More»
காரைக்குடி LEADERS SCHOOL அருகில் அன்னை ரோஸ் நகரில் விற்பனைக்கு உள்ளது. அருகில் உள்ள இடங்கள் ( LEADERS SCHOOL, திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை , Registration office, Rto office, fire office, Government house (900), Government Hospital அமைந்துள்ளது மற்றும் NEW BUS STAND and LAW COLLEGE விரைவில் வர உள்ளது.
custom-ads

Related Products

Do you have something to sell?

Post your ad FOR FREE on OSM
Post Ad